Aquest és l’estat d’accés a les escales que pugen a les Torretes. El despreniment d’una part del rocam ha deixat el camí d’aquesta manera. No és fa impossible el pas, però sí que genera cert perill per la inestabilitat del ferm. Els efectes del despreniment també són visibles a la part prèvia del camí, un cop superat el pont de fusta de la carretera.