OBSERVACIÓ… La Laia Mas fa la següent observació: “Sóc veïna del passatge Valeri Saleta i m’agradaria que l’ajuntament es plantegés la possibilitat de senyalitzar aquest passatge com una via de prioritat de vianants i sobretot d’infants, ja que justamet és un camí de pas a la llar d’infants municipal entre d’altres”.

TINC UNA IDEA… I proposa el següent: “assenyalar que tot i que hi ha la senyal de prohibit estacionar és usual veure cotxes aparcats i en moltes ocasions resten visibilitat tant del vianant que ha de creuar venint del carrer Llobet i Guri com del vehicle que s’incorpora a la carretera. Agrairia que es tingués en compte la meva obervació que penso que és de bastant d’interès a l’hora de vetllar per la seguretat dels més petits”.

L’Ajuntament ha tingut en compte la proposta de la Laia Mas i la zona ha estat senyalitzada convenientment. La velolcitat del trànsit rodat de vehicles queda limitada a 20 quilòmetres per hora.